Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чернихівецька громада» (код ЄДРПОУ: 04393404) був реорганізований і увійшов до складу Збаразької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Чернихівецька громада

припинила діяльність, увійшла до складу Збаразької громади

Програма

Характеристика Програми

«Організація відпочинку та оздоровлення дітей Чернихівецької сільської ради на 2018-2019 роки»

 

1. Назва: Програма «Відпочинок та оздоровлення дітей Чернихівецької сільської ради на 2018-2019 роки» (далі – Програма);

2.Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства» ; «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»;Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та  оздоровчих закладах»;

3. Ініціатор – головний замовник: відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради.

4. Розробник: Чернихівецька сільська рада.

5. Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Чернихівецької сільської ради, шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

6. Початок - 2018 рік, закінчення - 2019 рік.

7. Загальні обсяги фінансування: 142 400 грн..

8. Очікувані результати:виконання Програми дасть змогу: 60 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування; морально-етичних засад молоді, свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню молоді.

9. Контроль за виконаннями Програми покладається на виконавчий комітет Чернихівецької сільської ради, відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради щороку до 20 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.


 

Сільський голова                                                                                               М.Є. КІПИБІДА
 

Затверджено

рішення Чернихівецької

сільської ради

 

Програма

« Організація відпочинку та оздоровлення дітей Чернихівецької

сільської ради на 2018-2019 роки»

 

1. Загальні положення:

Програма організація відпочинку та оздоровлення дітей Чернихівецької сільської ради на 2018 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

 

Мета і основні завдання Програми:

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Чернихівецької сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:

 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми:

1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей.

2.Організація роботи літніх мовних таборів, пришкільних дитячих таборів відпочинку, центрів дозвілля, літніх профільних та тематичних шкіл.

3. Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.

4. Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.

5.Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровчих закладів.

6.Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання:

Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги органів місцевого самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове спів товариство вважає стан здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Чернихівецької громади впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми:

Програма реалізовується за рахунок коштів сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 2 до Програми.

Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми:

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Чернихівецької сільської ради. Відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради щороку до 20 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми:

1. Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.

2. Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов перебування дітей у цих закладах, осучаснення змісту роботи дитячих закладів відпочинку, впровадження новітніх технологій, покращення здоров’я дітей, виховної роботи, організації дозвілля, медичного обслуговування та харчування.

За час виконання Програми у сфері оздоровлення та

відпочинку дітей буде забезпечено:

- щорічне охоплення організованим оздоровленням та відпочинком не менше 60 % дітей шкільного віку, стовідсоткове забезпечення зайнятості дітей шкільного віку під час літніх канікул;

- збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших природних катаклізмів та інших джерел не заборонених законодавством.

 

Сільський голова                                                                               М.Є. Кипібіда

 

Додаток 1

до Програми

Заходи

з реалізації Програми «Організація відпочинку та оздоровлення дітей Чернихівецької сільської ради на 2018-2019 роки»

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

( грн.)

У тому числі за роками

2018

тис. грн.

2019

тис. грн.

1

2

3

5

6

7

1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей

1.

 

Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів сільського бюджету

Відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради

Не потребує фінансування

 

-

 

-

2.

 

Забезпечити роботу у дитячих закладах психологів з метою надання дітям психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищ в дитячому середовищі

Відділ освіти Чернихівецької сільської ради

Потребує фінансування

3,2

3,2

3.

 

Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки та рекомендовані направлятись на відпочинок та оздоровлення в оздоровчі дитячі заклади оздоровлення

Відділ з питань гуманітарної роботи, освіти Чернихівецької сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

4.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок в ДОТ)

Відділ з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради

Не потребує фінансування

-

 

-

5.

Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти

Відділи освіти, з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради

Потребує фінансування

10,0

15,0

6.

Виділення коштів:

- на харчування дітей

- водозабезпечення

-енергозабезпечення

в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти

Чернихівецька

сільська рада

Потребує фінансування


 

15,0


 

20,0

7.

 

Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам’ятками вітчизняної історії та культури.

Відділи освіти, з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради

Потребує фінансування

5,0

8,0

8.

 

Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в неблагополучних сім’ях

Відділи з питань гуманітарної роботи, освіти Чернихівецької сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

 

9.

Забезпечити транспортування дітей, які потребують особливої уваги та обдарованих дітей до місць відпочинку.

Чернихівецька сільська рада

Потребує фінансування

5,0

8,0


 

 

10.

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики соціально- небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)

Відділи освіти, з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради

Не потребує фінансування

-

-

Додаток 2

до Програми

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

Обсяг фінансування,

грн.

Роки виконання

 

Роки виконання

2018 р.

2019 р.

Сільський бюджет

92 400

38 200

54 200

Позабюджетні кошти

50 000

20 000

30 000

Усього:

142 400

58 200

84 200

 

Сільський голова                                                                                       М.Є. Кіпибіда


 


 

Веб-сайти для сільських та селищних рад України - RADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для міських та селищних рад України - MISKRADA.ORG.UA Розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування